Als u geïnteresseerd bent in onze school bent van harte welkom om op onze school te komen kijken. U kunt daarvoor een afspraak maken met de directeur. Wij geven u graag een rondleiding om u te laten zien en te vertellen hoe wij in onze school werken. Als u enthousiast geworden bent en uw kind wilt aanmelden op onze school, vindt er een gesprek plaats met de directie om elkaar beter te leren kennen en de wederzijdse verwachtingen met elkaar te bespreken. Het is daarbij ook belangrijk voor de school om te horen of er specifieke onderwijsbehoeften zijn voor uw kind.

Naast het kennismakingsgesprek met de directie is er ook een gesprek met ouders van de identiteitscommissie. Het gesprek gaat over de identiteit van Veerkracht en wat dat betekent voor ouders. Vaak horen we van nieuwe ouders terug dat deze gesprekken als plezierig ervaren worden en dat het zorgt voor een goed beeld over de beleefde identiteit op Veerkracht en wat daarin verwacht wordt van ouders.

Na de kennismaking en de gesprekken, volgt de officiële inschrijving door middel van het invullen van de aanmeldingsformulieren en het onderschrijven van de identiteit.

Aanmeldformulier gemeente Amsterdam

Maak via dit formulier een afspraak om de school te bekijken en/of een afspraak te maken met de directeur.