10 april 2018

Wat heerlijk dat het alweer lente wordt! Vandaag hebben we er lekker van genoten door ‘s middags even buiten te spelen. We konden zelfs al zonder jas!

Ondertussen werken we nog steeds hard. Ook al zou je dat niet denken nu ons thema ‘Slapen’ is. We hebben gelachen met elkaar op de pyjamadag en zijn druk bezig met het ontwerpen van onze ultieme slaapkamer. Daarnaast leren we allemaal nieuwe woorden en deze keer ook uitdrukkingen. Dat zijn woorden die eigenlijk iets anders betekenen dan wat er staat. Zo weten we nu bijvoorbeeld wat een uiltje knappen is, net als onder zeil zijn.

Ook hebben we een bladzijde uit een mafboekje gemaakt. Daarna hebben we bij die bladzijde een tekening getekend. Vervolgens moesten we kijken of we de tekening bij de juiste bladzijde konden vinden. Zo kwamen we er achter dat gedetailleerd tekenen nog best lastig is. Want als je het liefst op je zij slaapt, hoe teken je dat dan?

Met rekenen kennen we al een heleboel tafels. Namelijk de tafel van 1, 2, 5, 10 en 4. Vooral die laatste is nog wel lastig. Bijna elke week doen we een tafeltoets. Dan krijgen we 5 minuten voor 80 of 100 tafelsommen en daarmee kunnen we een sticker verdienen voor onze tafelraket. Sommige raketten gaan als een speer en er zijn al kinderen die 100 tafelsommen kunnen maken in 5 minuten!

We hebben bijna alle Bijbelverhalen uit het Oude Testament gehad. We horen nu over Ezra en Nehemia die uit Babel terug gaan naar Jeruzalem om de stad te helpen opbouwen. Vanaf volgende week gaan de Bijbelverhalen over de verhalen uit het Nieuwe Testament. We gaan het dan vooral hebben over de handelingen van de apostelen en de reizen van Paulus.

Geniet van het mooie weer!


15 januari 2018

En toen was het alweer een nieuw jaar!
Voor de kerstvakantie zijn we nog druk bezig geweest met het thema ‘Feest’. We hebben samen met groep 5 nagedacht over een kinderfeestje. Wat is het thema van ons feestje? Hoeveel kinderen mogen er komen? Wat gaan we dan doen? En welke boodschappen hebben we nodig? Het antwoord op een deel van deze vragen konden we opzoeken op onze Snappet.
Daarna hebben we er een mooie poster van gemaakt en deze hebben we gepresenteerd aan de vaders en moeders. Het was een mooie afsluiting!

Ook de kerstmarkt was gezellig. We mochten genieten van leuke activiteiten, mooie knutsels en een fijne sing-in.
Daarna waren we even heerlijk twee weken vrij: even geen spelling, rekenen en over moeilijke dingen nadenken, maar genieten van het samenzijn met elkaar en het vieren van de geboorte van Jezus!

Na de vakantie kwam iedereen weer uitgerust op school. We kregen een nieuw plekje in de klas en hoorden in de gymzaal over het nieuwe schoolthema verantwoordelijkheid. We betrappen elkaar nu op goed gedrag in het zorgen voor onszelf. Deze week staat gezond eten centraal. Met een grafiek houden we bij hoe dat in de loop van de week gaat.
Ook kwam er een nieuwe jongen bij ons in de klas. Welkom Davide!

Met taal zijn we begonnen aan een nieuw thema. Dit thema is ‘Nodig’. We weten nu bijvoorbeeld wat de behoefte en het hulpmiddel is. Ook zijn we bezig geweest met het omschrijven van voorwerpen en het stellen van waarom vragen.

Rekenen doen we nog altijd op de Snappet. We proberen nu om het antwoord zoveel mogelijk in één keer goed te maken in plaats van lukraak antwoord te proberen tot het goed is.
De laatste tijd zijn we veel bezig met klokkijken. We oefenen de halve uren en de kwartieren en sinds vandaag ook de 5 minuten, dus 10 voor half 11 of 5 over 12. Goed om dit ook regelmatig thuis te benoemen, zodat de kinderen er wat herhaling in hebben.

—————————————————————————

 

28 november 2017

Wat hebben we veel nagedacht over het thema klein de afgelopen weken. We hebben een heel aantal nieuwe woorden geleerd: zoals mini, pietepeuterig en iel. Maar we hebben ook nagedacht over een moment waarop we onszelf klein voelden. Hier hebben we over getekend en dat later ook uitgewerkt in klei. Dit allemaal onder leiding van kunstenares Brenda. Het was prachtig om te zien hoe de kinderen bezig waren om hun eigen gevoelens en gedachten om te zetten in een tekening of klei. Nu hopen dat de kunstwerken ook heel weer thuis komen…

Inmiddels zijn we begonnen met een nieuw thema: feest! We zijn begonnen met de polonaise en hebben nagedacht over waar we aan denken bij feest. Hier hebben we eerst zelf, daarna in groepjes en vervolgens met de hele klas een woordweb bij gemaakt.
Vervolgens hebben we bedacht wat we nog willen leren bij het thema feest. Hier gaan we de komende periode mee aan de slag. Het is de bedoeling dat de kinderen zelf gaan proberen antwoorden te zoeken op hun vraag. Deze antwoorden gaan we dan later aan elkaar presenteren.

Met spelling kennen we nu al 9 categorieën! Woorden als meeuwen, strooien en hond hoeven voor ons geen probleem meer te zijn. Ook oefenen we al met woorden als lopen en stoppen. Dit zijn klankgroepen woorden. Vraag uw kind maar eens hoe dat werkt, wellicht kunnen ze dit al uitleggen!

Aanstaande vrijdag hoopt Sinterklaas onze school te vereren met een bezoek. We hopen op een gezellige dag!

————————————————————————–

November 2017

Wat hebben we alweer veel gedaan en geleerd in groep 4!

Zo zijn we veel bezig geweest met de telrij tot 100. We kunnen tot 100 tellen, maar ook getallen plaatsen op de getallenlijn. Ook kunnen we sommen als 78-30 uitrekenen. We weten dat 30 bestaat uit 3 sprongen van 10. Dus dan ga ik 3 sprongen van 10 terugtellen vanaf 78: 68, 58, 48.
Ook zijn we al bezig geweest met x sommen. We weten nu dat het x teken staat voor: ‘groepjes van’. Als ik een 3 vazen zie met elk 5 bloemen, dan zie ik dus 3 groepjes van 5 dus 3×5.

Hebben jullie onze ruimteraketten al gezien? Ze hangen in de klas op groot zwart scherm. Nu we weten wat keersommen zijn, gaan we ze proberen zo goed mogelijk uit ons hoofd te leren. Als we een tafel uit ons hoofd kennen en juf heeft dit overhoord, dan mogen we een sticker plakken op onze raket!

Met taal zijn we nu bezig met het thema klein. We hebben bijvoorbeeld geleerd dat kleine dieren niet altijd jong zijn. Als een dier klein is zet je er vaak – je, -tje, of -pje achter. Maar als een dier jong is krijgt het vaak een andere naam. Bijvoorbeeld lam of kalf.

Ook hebben we nu een woordenschatboek. We leren elk thema een heel aantal nieuwe woorden. Deze zijn best lastig te onthouden. Daarom mogen we er van alles over opschrijven in ons woordenschatboek. Hier wordt gretig gebruik van gemaakt, leuk om te zien!

De komende periode gaan we in de klas aan het werk met een echte kunstenaar. Met haar gaan we op een andere manier naar het thema klein kijken. We hebben er zin in!

—————————————————————————

Een nieuw jaar, een nieuwe klas!

Heel veel dingen zijn anders, maar ook veel dingen zijn gelukkig hetzelfde!

We genieten bijvoorbeeld nog steeds elke dag van prachtige Bijbelverhalen, zingen liederen over en voor God en bidden om een zegen over de dag en onszelf.
Prachtig om zo elke dag en elk moment weer in Zijn hand te leggen.

Nieuw is dat we met rekenen op de Snappet werken. Heel bijzonder en ook wel spannend om meteen te zien of een opdracht goed of fout is. We werken elke dag eerst aan de les, en daarna maken we oefeningen die meer op ons eigen niveau zijn afgesteld. Snappet registreert namelijk hoeveel fouten je maakt en maakt op basis daarvan opdrachten die passen bij je niveau. Fijn om zo elk kind te zien groeien!

Ook nieuw is onze nieuwe taalmethode ‘Staal’. De afgelopen periode werkten we over het thema spelletjes spelen. We hebben ons eigen spel gemaakt en woorden geleerd die met spelletjes spelen te maken hebben. Bijvoorbeeld de afspraak, het pictogram, de bron en de betekenis. Moeilijke woorden, maar door ze veel te gebruiken kennen we ze nu wel bijna allemaal!

De komende periode gaan we werken aan de volgende doelen:
* sommen onder de 20 uit ons hoofd kennen
* splitsingen onder de 10 uit ons hoofd kennen
* getallen onder de 100 op volgorde van groot naar klein zetten
* de ‘vrienden van 100’ (bijvoorbeeld 80 en 20, 30 en 70)
* verdubbelen en tellen met huppen van 2
* kennismaken met het ‘x’ teken