13 april 2018

Vandaag hebben de kinderen van Veerkracht de sponsorloop gelopen! Om zoveel mogelijk geld op te halen voor stichting Compassion renden de kinderen rondjes rond de school. Aangemoedigd door ouders en kinderen uit de bovenbouw, werden er superveel rondjes gerend!
Het geld dat de kinderen met de sponsorloop hebben opgehaald verwachten we voor 24 april op school. Levert u het in bij Fennie of Anne?

Met Staal hebben we inmiddels al 4 categorieën geleerd, en maandag komt daar de 5e bij. We kennen het hakwoord, het zingwoord, het luchtwoord, en het plankwoord. Vraag uw kind maar naar de regels en naar woorden uit de categorie, dat weten ze zeker! Ook hebben we al samenstellingen gehad: woorden die uit twee andere woorden zijn opgebouwd. Bij zo’n woord kunnen we dus twee categorieën noemen!
We oefenen de woorden en categorieën elke dag met een dictee en een bladzijde uit het werkboek.

Met lezen zijn we veel aan het oefenen op snelheid. Elke dag doen we een minuut Racelezen. We lezen dan 1 minuut lang, zoveel mogelijk woorden. Drie dagen achter elkaar lezen we dezelfde woorden, waarbij het de uitdaging is om méér woorden te lezen dan de dag ervoor. Een wedstrijdje tegen jezelf dus!
Ook lezen we elke dag rijtjes woorden volgens de voor-koor-door-methode: juf leest de woorden eerst een keer voor waarbij de kinderen stil meelezen in hun boekje. Dan lezen we in koor: met z’n allen tegelijk hardop. En dan lezen de kinderen door: voor jezelf de woorden een keer hardop lezen.

Nu we na ruim een half jaar leesonderwijs ook al boeken kunnen lezen, beginnen we elke schooldag met een kwartiertje stillezen. Iedereen leest een ander boek, en als het boek uit is, maak je een boekverslag. Daarin vertel je kort hoe het boek heet, wie het geschreven heeft, waar het boek over ging, wie de hoofdpersoon was, en waar het zich afspeelt.

Met Levend Water hebben we in de periode rond Pasen de verhalen over het sterven en de opstanding van de Here Jezus verteld. Deze week zijn we weer overgestapt naar het Oude Testament, en gingen de verhalen over Rechters.
We hoorden over Debora en Barak en over Gideon. Volgende week gaan de verhalen over Simson.

Fennie en Anne


22 maart 2018

We hebben kern 7 van Veilig Leren Lezen afgerond en wisten aan het einde van het thema al heel veel woorden die te maken hebben met: schip! Ook hebben we er leuk bij getekend en geknutseld:)

We zijn intussen gestart met kern 8 met het vrolijke thema: Feest! De kinderen leren in deze kern eenlettergrepige woorden die eindigen op ‘nk’ (zoals: bank) of ‘ch’ (zoals: och) vlot lezen. Ook besteden we aandacht aan woorden die eindigen met een open lettergreep (zoals: zo) en tweelettergrepige verkleinwoorden (zoals: huisje).

Ook besteden we veel aandacht aan het vlotter leren lezen d.m.v. het dagelijks oefenen met de bordrijwoorden en race-lezen. Bij het laatste moeten de kinderen binnen een minuut zoveel mogelijk woorden goed lezen. Dit is echt een sport en de kinderen vinden dit een leuke uitdaging!

Bij Spelling hebben we alweer 2 nieuwe categorieën aangeleerd: het zingwoord (net als bij dingdong) en het luchtwoord (korte klank + cht met de ch van lucht). Wat veel nieuwe regels zo achter elkaar, maar omdat we het dagelijks oefenen, ook tijdens het oefendictee, nemen de kinderen het snel op.

Deze weken staan het Paasverhaal centraal – mooi en indrukwekkend. We horen hier veel over, praten erover met elkaar en zingen mooie liederen. Komende donderdagmiddag hebben we met de hele school een paasviering.

Anne en Fennie


24 februari 2018

Sinds twee weken zijn we in de klas begonnen met onze spellingmethode Staal. Bij Staal leer je dat elk woord in een categorie hoort. We hebben inmiddels de eerste categorie gehad: het hakwoord. De regel daarbij is: ik schrijf het woord zoals ik het hoor. Ook hebben we het speciale hakwoord geleerd: daar hoort geen u tussen. Dit zijn woorden als jurk en help, waarbij je soms een /u/ hoort als je het zegt, maar die niet schrijft!
Elke dag doen we met Staal een dictee, dat we samen nabespreken. Deze dictees zijn om te oefenen, en afgelopen donderdag hebben we het toetsdictee gehad. De normering van Staal voor een dictee is erg streng, en veel kinderen scoren bij een paar fouten al onvoldoende. Houd daar rekening mee, en weet dat de cito-toets spelling die op het rapport staat, een realistischer beeld geeft van het niveau van je kind.

Ook zijn we met een paar nieuwe vakken begonnen. Elke week hebben we nu verkeer, muziek, en Veilig de Wereld in. Dat laatste is wereldoriëntatie, aansluitend bij de thema’s van Veilig Leren Lezen. Kern 7 van VLL gaat over schepen en piraten, en bij Veilig de Wereld in leren we over kaartlezen, plattegronden, boven- en zijaanzichten en legenda’s.
Met muziek gaat het thema over geluid. Harde geluiden en zachte geluiden, omgevingsgeluiden, iemand herkennen aan zijn stem en verschillende instrumenten. We zingen ook liedjes over geluid, en maken natuurlijk zelf geluid 🙂

De bijbelverhalen gingen in de afgelopen periode over de reis van het volk Israël door de woestijn. We hebben gehoord over de tien geboden, de tabernakel, de verspieders en over Bileam. Na de vakantie gaan we verder over het volk Israël dat in het land Kanaän komt.

Zoals u in de mail heeft gelezen, zijn de gymtijden veranderd, we hebben in groep 3 nu gym op dinsdag en woensdag. Gisteren zijn de gymkleren mee naar huis gegaan, wilt u ze na de vakantie gewassen weer meegeven?

Fennie en Anne


7 februari 2018

Wat vliegt de tijd voorbij en wat hebben de kinderen uit groep 3 veel geleerd! Volgende week beginnen we al weer met kern 7 van Veilig Leren Lezen. Dit betekent dat de kinderen nu alle letters hebben geleerd, en dat is natuurlijk reden voor een feestje!

Vrijdag vieren wij daarom letterfeest en krijgen de kinderen een letterdiploma, wat zijn wij trots op jullie en wat is het fijn om te zien dat de kinderen zo snel leren.

Ook vieren wij deze dag de verjaardagen van juf Anne en juf Marije en nemen wij afscheid van juf Marije, want zij verwacht in Maart haar eerste kindje. Een echte feestdag dus!

Afgelopen weken hebben de kinderen hard gewerkt. Ze hebben CITO toetsen gemaakt van Spelling, Rekenen en Woordenschat. Soms best moeilijk uit zo’n boekje werken met heel andere vragen dan ze zijn gewend, maar wat hebben ze het weer goed gedaan.

Ook zijn wij in de klas bezig met  ‘De geheime dienst’ met het thema: Verantwoordelijkheid. Wij hebben eerst gekeken naar hoe wij gezond kunnen eten en wat wij dan mee kunnen nemen naar school. Nu kijken wij hoe wij goed kunnen zorgen voor een ander.

Nu ik (juf Marije) dit Veerpraatje typ, wil ik gelijk even gebruik maken om jullie als ouders/verzorgers en natuurlijk de kinderen uit groep 3, te bedanken voor de afgelopen tijd.
Ik ben enorm warm welkom geheten op Veerkracht, dus ik begon meteen met een goede start. Veel van jullie kwamen regelmatig langs voor een praatje en het medeleven rondom mijn zwangerschap was groot. Ook de kinderen maken mij iedere dag weer enthousiast om voor de klas te staan. Wat fijn om te zien hoe snel kinderen dingen oppakken en zichzelf verder ontwikkelen.

Ik wens alle ouders/verzorgers en de kinderen van groep 3 een fijn verder schooljaar toe.. en stiekem ga ik iedereen heel erg missen! 🙂

Tot een volgend Veerpraatje!

Groetjes, juf Anne en juf Marije.


9 december 2017

Inmiddels is de kledingwinkel in onze klas vol in bedrijf. Er wordt kleding uitgezocht, gepast, betaald, en ingepakt.
Dat betalen sluit goed aan bij waar we met rekenen mee bezig zijn. We leren dit blok om een prijskaartje te lezen, en te bedenken met welke briefjes en munten je dit kunt betalen.
Met lezen zijn hebben we afgelopen week kern 4 afgerond, en zijn we begonnen met kern 5.
Als je benieuwd bent wat we per kern leren: een overzicht vind je hier: leerdoelen Veilig Leren Lezen

Met Levend Water hebben we de verhalen over Jozef afgerond. We hebben gehoord hoe hij naar Egypte ging, hoe God hem hielp om dromen uit te leggen, en hoe hij als onderkoning zijn familie kon redden. Ook begonnen we met de verhalen over Mozes.
Deze en volgende week gaan de bijbelverhalen over de geboorte van Jezus. We leven toe naar kerst, door de verhalen, liederen die we zingen, en de adventskaarsen die we aansteken in de klas.

Hartelijke groet,
Marije en Anne


22 november 2017

FEEST!
Vorige week zijn wij al gestart met het thema: feest. Wij gingen nadenken over het woord  ‘feest’. Wat komt er allemaal bij kijken? Uitnodigingen, taart, ballonnen, slingers, cadeautjes.. de kinderen bedachten van alles. Samen maakten ze een ‘woordweb’. Zo leerden wij al veel over feest en leerden wij hoe het is om samen te werken in een groepje.

Ook gaan wij een kledingwinkel maken in de klas. Dus heb je thuis (feest)kleding, nepgeld, kledinghangers of andere leuke dingen voor in onze winkel? Neem het gerust mee! 

Wij zijn al weer begonnen met kern 4 van Veilig Leren Lezen. Wij leerden deze week al het woordje huis en weg. Steeds meer letters kunnen wij nu lezen en schrijven en dat is toch zo leuk om te doen! 

Met rekenen zijn wij weer aan een nieuw hoofdstuk begonnen. We gaan verder met het oefenen van de bussommen en de splitssommen. Het gaat al steeds beter!
Ook zijn wij begonnen met het verkennen van de klok. Een grote en een kleine wijzer, de cijfers op de klok. Wij kunnen de hele uren al van de klok af lezen.


27 oktober 2017

Herfstvakantie! Buiten beginnen de blaadjes al oranje te worden, en zijn veel kinderen in de pauze met een bezem in de weer om de bladeren bij elkaar te vegen, binnen hebben we net kern 2 van Veilig Leren Lezen en blok 3 van Pluspunt rekenen afgesloten.

Wat hebben we al veel geleerd deze eerste periode! Al heel veel verschillende letters, waar we al heel veel verschillende woorden mee kunnen maken. Sommige kinderen ontdekken dat ze al zomaar een verhaaltje kunnen lezen. Knap hoor!

Met rekenen zijn we bezig geweest met splitsen. Zo kun je het getal 8 splitsen in 1 en 7, 2 en 6, 3 en 5, en 4 en 4. Ook leren we om bij een grote hoeveelheid te kijken hoeveel groepjes van 5 we kunnen maken, en hoeveel lossen er dan nog overblijven.
Onderaan dit stukje staan nog wat websites waar de kinderen splitsen en de bussommen uit blok 2 extra kunnen oefenen.

Gelukkig is er naast al dat werk ook nog tijd om lekker te spelen. Dat doen we meestal in middag. Met knexx, lego, puzzels, klei of kapla.

De twee weken voor de herfstvakantie werkten we aan de kinderboekenweek. In tweetallen hebben de kinderen een prentenboek gemaakt, samen met iemand uit groep 5, 6 of 7. Wat zijn de boeken mooi geworden! Spannende verhalen, grappige verhalen, leuke verhalen, met mooie tekeningen erbij!
Bij de kinderboekenweek hoort ook de voorleeswedstrijd. Best veel kinderen uit onze klas durfden in de klas een stukje hardop voor te lezen. Stoer! Uiteindelijk werd Wayne namens onze klas afgevaardigd naar de finale in de gymzaal, waar hij tegen de winnaars uit de andere klassen mocht lezen. Dat deed hij heel goed, en hij kreeg een mooie medaille!

hartelijke groet,
Marije en Anne

websites om met splitsen te oefenen:
http://www.computermeester.be/fotosplitsing-2015-10.swf
http://www.openleerhuis.be/oefeningen/3/1/1/1/2/18/index.html
http://www.schoolbordportaal.nl/digibordtools/splitsen.html
https://vimeopro.com/leskompas/kompas-clips-groep-34/video/119534730

9 oktober 2017

Wij zijn al weer begonnen met de zesde schoolweek, wat vliegt de tijd voorbij en wat hebben wij al veel nieuwe dingen geleerd!

In de klas hebben wij een brievenbus staan en daar mogen wij 1 keer per dag een brief in doen. Wij schrijven hier bijvoorbeeld woordjes op die wij hebben geleerd en maken daar een mooie tekening bij. Aan het einde van de dag leegt de juf de brievenbus en worden de brieven aan elkaar voorgelezen en meegegeven naar huis.

Wij hebben vandaag al weer onze tweede rekentoets gehad en wat ging dat weer goed! Sommige opdrachten worden wel al iets ingewikkelder en vinden wij nog een beetje moeilijk. Met veel oefenen komt dit vast allemaal goed, want wat werken wij toch goed in de klas!

Vandaag zijn wij begonnen met de start van de Kinderboekenweek, met het thema: lezen. Vanmorgen zijn wij in de gymzaal begonnen met zingen, bidden en wij hebben een verhaal uit de Bijbel gehoord. Vanmiddag gingen wij in tweetallen aan de slag met het maken van ons eigen prentenboek. Wat is het onderwerp? Wie zijn de hoofdpersonen? Hoe gaat ons boek eruit zien? Over dat soort dingen denken wij na.

Ook zijn er een aantal kinderen uit de klas die mee gaan doen met de voorrondes van de voorleeswedstrijd. Wij kiezen 1 winnaar en die mag volgende week meedoen met de grote finale van de voorleeswedstrijd, spannend hoor!

Hartelijke groet,
juf Anne en juf Marije.

————————————————————————-

24 september

De eerste drie weken van het schooljaar zijn inmiddels achter de rug. Wat hebben we al veel gedaan en geleerd! Na de vakantie was alles nieuw, maar inmiddels zijn de kinderen al gewend aan het werken aan hun eigen tafel, in werkboeken, letters leren, sommen maken, je blokje op vraagteken zetten als je een vraag hebt.. knap hoor!

Met lezen hebben we al een flink aantal letters geleerd. De i, o, aa, oo, k, r, v, s, p, m, n. Met die letters kunnen we al een hoop woorden maken en lezen. We oefenen dat op het bord, in ons werkboek, in ons leesboek, met de woordendoos, het klikklakboekje, het ringboekje, met spelletjes… kortom, we zijn er veel mee bezig!
Komende week sluiten we kern 1 af, en dan mogen de kinderen één voor één bij juf komen om te laten zien hoe goed ze de letters al kennen en welke woorden ze daarmee kunnen lezen.

De letters die we leren schrijven we ook in ons schrijfschrift. Voorlopig allen de kleine letters, de hoofdletters komen volgend jaar pas. Ook oefenen we de cijfers in een apart cijferschrijfboekje.

Met rekenen hebben we vorige week blok 2 afgesloten. Blok 1 hadden de kinderen al aan het einde van vorig jaar gedaan. In blok 2 ging het over het vastmaken van kaartjes aan de getallenlijn, turven, en tellen tot 12.
In blok 3 gaat het onder andere over bussommen: er zitten 3 mensen in de bus en er stappen er 2 in, hoeveel zitten er dan in? En als er dan weer 4 uitstappen?

Elke middag beginnen we in de kring. We horen dan een verhaal uit de Bijbel. De afgelopen weken ging het over de schepping, Kaïn en Abel, Noach, de toren van Babel en Job. We zingen ook elke dag het lied van de week.

Op woensdag en vrijdag gymmen we met meester Maarten. Nog niet alle kinderen hebben hun gymspullen compleet.  Wilt u gymspullen meegeven naar school als dat nog niet gebeurd is?

Hieronder vindt u nog een een stukje van Meester Maarten over eten op school.

hartelijke groet,
Marije en Anne


Eten op school

Zoals u wel weet is Veerkracht een Jump in school sinds enkele jaren.
Een onderdeel van het jump in beleid is gezond eten op school.
Hierover hebben we op het gebied van tussendoortjes al de volgende afspraken gemaakt:
● 10-uurtje; bestaat uit 1 stuk groente/fruit en water.
Mocht uw kind geen fruit lusten dan mag uw kind een boterham eten.

Op het gebied van traktaties willen we graag gezonde traktaties stimuleren:
● kleine hoeveelheden (bijv. mini mars, klein zakje popcorn, niet groter dan 75 gram),
● groente en fruit (bijv. fruitspies, appels, mandarijnen)
● niet eetbare traktaties (bijv. klein cadeautje zoals een pen)
● één hoeveelheid (niet én een zakje chips én een mini mars).
● NB: (stukken) taart geven wij mee terug naar huis, dit beschouwen we niet als een
gezonde traktatie.

Als u ideeën wilt hebben voor een gezonde traktatie dan kunnen wij een traktatie ‘waaier’
regelen die u mag lenen om inspiratie op te doen. U kunt dit via Maarten de Meij
(vakleerkracht bewegingsonderwijs) regelen. Aanwezig op dinsdag, woensdag en
vrijdagochtend.

Maarten de Meij