Het nieuwe schooljaar is al weer begonnen!

We zijn goed van start gegaan en we zijn ijverig begonnen. De nieuwe taal en spelling methode is even wennen! Elke dag een dictee is soms wel even zuchten, maar we leren er erg veel van. Ons taalthema is “Amsterdam” en we sluiten dat thema af door middel van het maken van een verhalenbundel.

Huiswerk:

Vrijdag 22 september – LW H 8 maken en leren

Maandag 25 september – Brandaan groep 6 H3 groep 7 H4.

Hier kan groep 6 oefenen: http://oefeningen.yurls.net/nl/page/960396#topboxes

En hier groep 7: http://oefeningen.yurls.net/nl/page/943390#topboxes

Als uw kind om een bepaalde reden niet mee kan gymmen, moet het een briefje meenemen van huis. Denkt u er ook om dat de gymspullen compleet zijn?

Ee