Veerpraatje 5 september:

De scholen zijn weer begonnen. Maandag was de eerste dag en er werd veel besproken. Vooral de nieuwe methode voor spelling, taal en woordenschat kreeg veel aandacht. Natuurlijk wel even wennen, maar er wordt enthousiast door de kinderen gereageerd.

We zijn ook gelijk begonnen met het geven van huiswerk. In groep 5 kunt u wekelijks huiswerk van Levend Water verwachten. Voor de zaakvakken(geschiedenis, natuurkunde en aardrijkskunde) krijgen de kinderen elke 3 weken een toets. Een week voor de toets krijgen ze hun samenvatting mee naar huis. Af en toe zal er ook extra huiswerk worden meegegeven als wij dat nodig vinden. Het huiswerk voor de hele klas staat op de website.

Groetjes meester Erik & Rick


Datum: 12 september

Wellicht wilt u weten waar u kind mee bezig is op school. Af en toe zullen wij daar wat over melden, zodat u misschien met uw kind kan oefenen. Met rekenen gaat het over sprongen van 1, 10 en 100. Het moeilijkste is dan vaak over een honderdtal heen. Bijvoorbeeld 596 + 10 = …

De nieuwe methode van Spelling, Staal, zit vol met leuke pictogrammen en gebaren. Vraag uw kind er een naar en kijk of hij/zij het al uit kan leggen wat ermee bedoeld wordt.


Datum: 19 september

De start van alweer de derde week. Met Kanjertraining zijn we vooral bezig geweest met het woord ‘vertrouwen’. Wat is dat nou precies? En welke ervaring heb je er zelf mee? Ter ondersteuning hebben we oefeningen gedaan in de gymzaal. Blindemannetje (De een loopt met zijn ogen dicht en de ander geeft aanwijzingen). En een spel waarbij kinderen op een bank moeten staan in een bepaalde volgorde. Ze mogen de vloer niet raken en moeten dus wennen dat ze elkaar goed moeten vasthouden als ze langs elkaar moeten gaan. Ook deze week gaan we daar weer mee verder.


Datum: 22 september

We hebben een leuke taalles gehad over het ziekenhuis. De kinderen kregen verschillende spullen uit het ziekenhuis te zien en sommige dingen mochten ze ook even proberen. Tijdens de les hebben ze in groepjes informatieboekjes gemaakt voor in het ziekenhuis. Ze hebben super samen gewerkt!

In de zomervakantie hebben de kinderen zoveel gerust, dat ze een groot deel van de tafels een beetje vergeten zijn 😉 Tijd om komende weken dus even goed de tafels in het hoofd te stampen. Elke week krijgen ze een overhoring op de vrijdag. Als eerste tafel 1 t/m 3 door elkaar! U kunt uw kind natuurlijk heel makkelijk thuis helpen met oefenen.

Vrijdag 22 september: Overhoring Levend Water hoofdstuk 3 (memootje uit het hoofd)

Vrijdag 29 september: Overhoring Levend Water hoofdstuk 4 (memootje uit het hoofd)

Vrijdag 29 september: Tafels 1 t/m 3 (door elkaar)