Veerpraatje 5 september:

De scholen zijn weer begonnen. Maandag was de eerste dag en er werd veel besproken. Vooral de nieuwe methode voor spelling, taal en woordenschat kreeg veel aandacht. Natuurlijk wel even wennen, maar er wordt enthousiast door de kinderen gereageerd.

We zijn ook gelijk begonnen met het geven van huiswerk. In groep 5 kunt u wekelijks huiswerk van Levend Water verwachten. Voor de zaakvakken(geschiedenis, natuurkunde en aardrijkskunde) krijgen de kinderen elke 3 weken een toets. Een week voor de toets krijgen ze hun samenvatting mee naar huis. Af en toe zal er ook extra huiswerk worden meegegeven als wij dat nodig vinden. Het huiswerk voor de hele klas staat op de website.

Groetjes meester Erik & Rick


Datum: 12 september

Wellicht wilt u weten waar u kind mee bezig is op school. Af en toe zullen wij daar wat over melden, zodat u misschien met uw kind kan oefenen. Met rekenen gaat het over sprongen van 1, 10 en 100. Het moeilijkste is dan vaak over een honderdtal heen. Bijvoorbeeld 596 + 10 = …

De nieuwe methode van Spelling, Staal, zit vol met leuke pictogrammen en gebaren. Vraag uw kind er een naar en kijk of hij/zij het al uit kan leggen wat ermee bedoeld wordt.


Datum: 19 september

De start van alweer de derde week. Met Kanjertraining zijn we vooral bezig geweest met het woord ‘vertrouwen’. Wat is dat nou precies? En welke ervaring heb je er zelf mee? Ter ondersteuning hebben we oefeningen gedaan in de gymzaal. Blindemannetje (De een loopt met zijn ogen dicht en de ander geeft aanwijzingen). En een spel waarbij kinderen op een bank moeten staan in een bepaalde volgorde. Ze mogen de vloer niet raken en moeten dus wennen dat ze elkaar goed moeten vasthouden als ze langs elkaar moeten gaan. Ook deze week gaan we daar weer mee verder.


Datum: 22 september

We hebben een leuke taalles gehad over het ziekenhuis. De kinderen kregen verschillende spullen uit het ziekenhuis te zien en sommige dingen mochten ze ook even proberen. Tijdens de les hebben ze in groepjes informatieboekjes gemaakt voor in het ziekenhuis. Ze hebben super samen gewerkt!

In de zomervakantie hebben de kinderen zoveel gerust, dat ze een groot deel van de tafels een beetje vergeten zijn 😉 Tijd om komende weken dus even goed de tafels in het hoofd te stampen. Elke week krijgen ze een overhoring op de vrijdag. Als eerste tafel 1 t/m 3 door elkaar! U kunt uw kind natuurlijk heel makkelijk thuis helpen met oefenen.


Datum 4 oktober:

En toen hadden we zomaar een nieuwe leerling in de klas. Super leuk natuurlijk. We heten Rebecca van harte welkom. Binnen een dag hoorde ze er al helemaal bij.

We zijn nog steeds hard bezig met de tafels te oefenen. Ook klokkijken wordt regelmatig herhaald. Thuis oefenen kan zeker helpen!

Volgende week maandag staat juf Joke de Bruine voor de klas. Een bekende voor groep 5. Volgende week donderdag komt de nieuwe juf, Marilyn, een dagje meekijken. Meester Erik is dan ook aanwezig. Veel leuke en nieuwe veranderingen!


Datum: 11 oktober

De kinderboekenweek is begonnen. Er staan allemaal leuke dingen op het programma. In de klas wordt door de leerkracht elke dag voorgelezen. Dat is natuurlijk al leuk! Ook is er voor de kinderen een voorleeswedstrijd. Ze moeten allemaal een poging doen om de finale te halen. En samen met groep 4 moeten ze in twee- of drietallen een prentenboek gaan schrijven en tekenen. Hier zijn ze al hard mee aan de slag.

Met rekenen gaan we het komende 3 weken hebben over klokkijken. Wilt u dit thuis ook met uw kind oefenen? Het gaat over het omzetten van een klok met wijzers naar een digitale klok met alleen cijfers. Waarom is 16:00 vier uur ’s middags? Stelt u ze gerust eens wat vragen.


Datum: 20 oktober

We hebben de kinderboekenweek afgesloten en wat hebben de kinderen hard gewerkt. Het schrijven van een eigen gedicht is ook nog eens erg moeilijk. Alvast een goede oefening misschien voor Sinterklaas? 😉

Nu tijd voor een welverdiende vakantie! Daarna gaan we weer hard aan de slag met klokkijken. De kinderen worden er waarschijnlijk al moe van 😉

Geniet van jullie vrije week!


Datum: 6 november

Aanstaande vrijdag gaan we met de groep cake bakken. De kinderen hebben er zin in, maar ze moeten hiervoor wel spullen mee naar school nemen. Zij hebben met hun eigen groepjes een verdeling gemaakt van de benodigdheden. Wilt u de kinderen eraan herinneren dat ze dit donderdag 9 november meenemen?

Datum: 13 november

Het bakken van een cake was een groot succes. Iedereen deed goed mee. We hebben ze allemaal opgegeten! En nog een stukje voor de leerkrachten overgelaten natuurlijk.

Deze week geen echte bijzonderheden. Met rekenen hopen we te leren hoe ze uit een verhaal een som kunnen maken. De nadruk ligt hier vooral op deelsommen.

Huiswerk:

Maandag 13 november: Naut Thema 1 (samenvatting leren)

Vrijdag 17 november: Levend Water hoofdstuk 10