November 2017

Wat hebben we alweer veel gedaan en geleerd in groep 4!

Zo zijn we veel bezig geweest met de telrij tot 100. We kunnen tot 100 tellen, maar ook getallen plaatsen op de getallenlijn. Ook kunnen we sommen als 78-30 uitrekenen. We weten dat 30 bestaat uit 3 sprongen van 10. Dus dan ga ik 3 sprongen van 10 terugtellen vanaf 78: 68, 58, 48.
Ook zijn we al bezig geweest met x sommen. We weten nu dat het x teken staat voor: ‘groepjes van’. Als ik een 3 vazen zie met elk 5 bloemen, dan zie ik dus 3 groepjes van 5 dus 3×5.

Hebben jullie onze ruimteraketten al gezien? Ze hangen in de klas op groot zwart scherm. Nu we weten wat keersommen zijn, gaan we ze proberen zo goed mogelijk uit ons hoofd te leren. Als we een tafel uit ons hoofd kennen en juf heeft dit overhoord, dan mogen we een sticker plakken op onze raket!

Met taal zijn we nu bezig met het thema klein. We hebben bijvoorbeeld geleerd dat kleine dieren niet altijd jong zijn. Als een dier klein is zet je er vaak – je, -tje, of -pje achter. Maar als een dier jong is krijgt het vaak een andere naam. Bijvoorbeeld lam of kalf.

Ook hebben we nu een woordenschatboek. We leren elk thema een heel aantal nieuwe woorden. Deze zijn best lastig te onthouden. Daarom mogen we er van alles over opschrijven in ons woordenschatboek. Hier wordt gretig gebruik van gemaakt, leuk om te zien!

De komende periode gaan we in de klas aan het werk met een echte kunstenaar. Met haar gaan we op een andere manier naar het thema klein kijken. We hebben er zin in!

—————————————————————————

Een nieuw jaar, een nieuwe klas!

Heel veel dingen zijn anders, maar ook veel dingen zijn gelukkig hetzelfde!

We genieten bijvoorbeeld nog steeds elke dag van prachtige Bijbelverhalen, zingen liederen over en voor God en bidden om een zegen over de dag en onszelf.
Prachtig om zo elke dag en elk moment weer in Zijn hand te leggen.

Nieuw is dat we met rekenen op de Snappet werken. Heel bijzonder en ook wel spannend om meteen te zien of een opdracht goed of fout is. We werken elke dag eerst aan de les, en daarna maken we oefeningen die meer op ons eigen niveau zijn afgesteld. Snappet registreert namelijk hoeveel fouten je maakt en maakt op basis daarvan opdrachten die passen bij je niveau. Fijn om zo elk kind te zien groeien!

Ook nieuw is onze nieuwe taalmethode ‘Staal’. De afgelopen periode werkten we over het thema spelletjes spelen. We hebben ons eigen spel gemaakt en woorden geleerd die met spelletjes spelen te maken hebben. Bijvoorbeeld de afspraak, het pictogram, de bron en de betekenis. Moeilijke woorden, maar door ze veel te gebruiken kennen we ze nu wel bijna allemaal!

De komende periode gaan we werken aan de volgende doelen:
* sommen onder de 20 uit ons hoofd kennen
* splitsingen onder de 10 uit ons hoofd kennen
* getallen onder de 100 op volgorde van groot naar klein zetten
* de ‘vrienden van 100’ (bijvoorbeeld 80 en 20, 30 en 70)
* verdubbelen en tellen met huppen van 2
* kennismaken met het ‘x’ teken