24 september

De eerste drie weken van het schooljaar zijn inmiddels achter de rug. Wat hebben we al veel gedaan en geleerd! Na de vakantie was alles nieuw, maar inmiddels zijn de kinderen al gewend aan het werken aan hun eigen tafel, in werkboeken, letters leren, sommen maken, je blokje op vraagteken zetten als je een vraag hebt.. knap hoor!

Met lezen hebben we al een flink aantal letters geleerd. De i, o, aa, oo, k, r, v, s, p, m, n. Met die letters kunnen we al een hoop woorden maken en lezen. We oefenen dat op het bord, in ons werkboek, in ons leesboek, met de woordendoos, het klikklakboekje, het ringboekje, met spelletjes… kortom, we zijn er veel mee bezig!
Komende week sluiten we kern 1 af, en dan mogen de kinderen één voor één bij juf komen om te laten zien hoe goed ze de letters al kennen en welke woorden ze daarmee kunnen lezen.

De letters die we leren schrijven we ook in ons schrijfschrift. Voorlopig allen de kleine letters, de hoofdletters komen volgend jaar pas. Ook oefenen we de cijfers in een apart cijferschrijfboekje.

Met rekenen hebben we vorige week blok 2 afgesloten. Blok 1 hadden de kinderen al aan het einde van vorig jaar gedaan. In blok 2 ging het over het vastmaken van kaartjes aan de getallenlijn, turven, en tellen tot 12.
In blok 3 gaat het onder andere over bussommen: er zitten 3 mensen in de bus en er stappen er 2 in, hoeveel zitten er dan in? En als er dan weer 4 uitstappen?

Elke middag beginnen we in de kring. We horen dan een verhaal uit de Bijbel. De afgelopen weken ging het over de schepping, Kaïn en Abel, Noach, de toren van Babel en Job. We zingen ook elke dag het lied van de week.

Op woensdag en vrijdag gymmen we met meester Maarten. Nog niet alle kinderen hebben hun gymspullen compleet.  Wilt u gymspullen meegeven naar school als dat nog niet gebeurd is?

Hieronder vindt u nog een een stukje van Meester Maarten over eten op school.

hartelijke groet,
Marije en Anne


Eten op school

Zoals u wel weet is Veerkracht een Jump in school sinds enkele jaren.
Een onderdeel van het jump in beleid is gezond eten op school.
Hierover hebben we op het gebied van tussendoortjes al de volgende afspraken gemaakt:
● 10-uurtje; bestaat uit 1 stuk groente/fruit en water.
Mocht uw kind geen fruit lusten dan mag uw kind een boterham eten.

Op het gebied van traktaties willen we graag gezonde traktaties stimuleren:
● kleine hoeveelheden (bijv. mini mars, klein zakje popcorn, niet groter dan 75 gram),
● groente en fruit (bijv. fruitspies, appels, mandarijnen)
● niet eetbare traktaties (bijv. klein cadeautje zoals een pen)
● één hoeveelheid (niet én een zakje chips én een mini mars).
● NB: (stukken) taart geven wij mee terug naar huis, dit beschouwen we niet als een
gezonde traktatie.

Als u ideeën wilt hebben voor een gezonde traktatie dan kunnen wij een traktatie ‘waaier’
regelen die u mag lenen om inspiratie op te doen. U kunt dit via Maarten de Meij
(vakleerkracht bewegingsonderwijs) regelen. Aanwezig op dinsdag, woensdag en
vrijdagochtend.

Maarten de Meij